Na hotovou aktivní část se přimontuje víko osazené průchodkami a vše se vzájemně propojí.

Obr. 1. Vodiče se před napojením musí nejprve očistit od laku a zdrsnit

Obr. 2. Následně se propojí průchodky, přepínač odboček a cívky

Takto nachystaná aktivní část je následně vložena do nádoby a je nachystaná k naplnění olejem pod vakuem a následné hermetizaci.

Obr. 3. Před naplněním čistým a odplyněným olejem je nutné celý vnitřek transformátoru zbavit zbytkové vlhkosti. Celý proces se provádí ve vakuu.

Obr. 4. Transformátory se umístí pod zvon, pod kterým se vakuum vytváří, a napojí hadicemi k olejovému hospodářství. Zvon spustíme dolů a začínáme plnit.

Obr. 5. Letmý pohled dovnitř při zavřeném zvonu

Obr. 6. Ještě přezkoušet parametry a výrobek se může dodat zákazníkovi

Obr. 7. Bez rodného listu (zkušebního protokolu) by to ani jinak nešlo

Obr. 8. Hotové výrobky nachystané k expedici zákazníkům

Obr. 9. Ještě malý detail na rozloučenou