Skládání magnetického obvodu se dá provést dvěma různými postupy – skládání ve vertikální nebo horizontální poloze. Skládání vyžaduje speciálně nastavitelný vyklápěcí stůl, avšak u vertikálního skládání ještě musí být otočný o 180° na rozdíl od horizontálního, což stůl prodražuje. U obou postupů se magnetický obvod skládá bez horního jha, magnetický obvod je pak ve tvaru E. Horní jho se nasazuje až po nasunutí všech vinutí na sloupky.

Obr. 1 3t montážní stůl firmy Georg

Celý proces skládání začíná už na stohovacím vozíku, kde se využívá už správně seskupených plechů jednotlivých sloupků a jeh. Srovnávací kolíky jsou vyměněny za jiné vhodné pro přenos celých sloupků, které tak mají zafixovaný tvar. Vyjmutí sloupků se provádí jeřábem.

Obr. 2 Přesun vysekaných sloupků na montážní stůl

Obr. 3 Upevňování sloupků na montážním stole

Všechny sloupky se poté upevní i se srovnávacími kolíky na skládací stůl. Ten se skládá z nosičů pro sloupky, kde poloha prostředního nosiče je fixní a krajní mají nastavitelnou vzdálenost od středního nosiče pomocí vřetenových pohonů, tak aby odpovídaly návrhu jádra. Na nosiče se pak umístí stojany pro srovnávací kolíky a podpěrky, které s určitým rozestupem podpírají sloupky a také podpěrky pro jha. Po usazení sloupků na stůl se na jejich horní plochu pod kolíky nasadí železné desky s dírami, které se přitlačí pákovými svorkami a úplně zafixují vzájemnou polohu sloupků a zamezí i jejich drobnému natočení, protože každý milimetr při skládání může ovlivnit výsledek. Na straně, kde se jho dává až po nasunutí vinutí, se sloupky ještě zpevní traverzou, která má polyetylenové čelisti, do kterých se vloží konce sloupků. Traverza je uchycená k nosičům a je přitlačena k nohám.

Obr. 4 Sklopení jádra do vertikální polohy

U vertikálního skládání se stůl vyklopí o 90° traverzou směrem k zemi a začne se zakládat dolní jho po jednotlivých paketech, to se teď ale jeví jako jho horní. Dělníci si nejprve musí vytvořit místo na koncích sloupků špachtlí, aby byla dobře vidět správná návaznost jednotlivých plechů v každém spoji. Jelikož se začíná od nejspodnějšího paketu, který je nejužší, špatně se k němu dostává. Aby se aspoň trochu přístupnost těchto paketů zlepšila, vysekávání jádra začíná na straně, kde jsou plechy odebrány kvůli vývodům z NN vinutí a touto stranou jsou sloupky položeny na stůl. Další pomocí je vycentrování pár posledních stupňů jádra, které už netvoří rovinu na straně vinutí, plechy jsou tak výš a lépe se k nim dostává. To také způsobí lepší rozložení síly při utažení jha stahovací konstrukcí. Detailem pro lepší viditelnost při zakládání plechů ve spoji je vysekávání sloupků s viditelným krokem. Po dokončení zakládání jha se sešroubuje stahovací konstrukce, která je ještě vystlaná lepenkou. Na plochy sloupku jsou položeny dřevěné trámy, a celé jsou staženy železnou páskou. Trámy jsou ze dřeva, protože nejsou elektricky ani magneticky vodivé a nezvyšují tak ztráty, naopak nasají olej a plní izolační funkci. Jho se ještě přitlačí k nohám šroubovatelnými naklápěcími podpěrami, které jsou upevněny na krajních nosičích. Stůl se následně vrátí do horizontální polohy a v této poloze se otočí o 180°, aby mohl být vyklopený s poskládaným jhem směrem k zemi, a jádro může být odebráno jeřábem s popruhy.

Obr. 5 Hotové jádro nachystané k montáži cívek

U horizontálního skládání se spodní jho zakládá stejným způsobem jako u vertikálního skládání, jen v horizontální poloze, protože stůl se vyklápí rovnou se založeným jhem dolů.


Zdroj: MRAJCA, Miroslav. Návrh olejového distribučního transformátoru. Brno, 2021. Dostupné také z: https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/131597. Semestrální práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Čestmír Ondrůšek.