Po zavedení výroby jader, po zkušebním provozu přišel čas zvládnout prakticky další část transformátoru, výrobu nízko- a vysokonapěťových cívek. Kvůli coronavirovým opatřením nebylo možné svobodně cestovat, přesto jsme se po negativních testech 12. 10. 2020 vypravili do Hannoveru na přejímku naší první vysokonapěťové navíječky. Ta nakonec dojela o týden později 23. 10. 2020. Začínáme navíjet…