Logo Elpro-Energo Transformers

Nová výrobní hala na výrobu vysokonapěťových transformátorů v Hnojníku – výrobní hala pro lidi.

Výrobní hala nové generace

V září roku 2019 firma Elpro-Energo Transformers s.r.o. zahájila 1. etapu výstavby nové výrobní haly 6500 m2 pro výrobu jader a aktivních částí olejových transformátorů.

Architekturní návrh stavby již od počátku dbal na zdravý životní prostor zaměstnanců použitím co nejvíce přírodních materiálů jako je kámen, sklo a dřevo, přivedením přírodního světla na pracoviště pomocí velkého množství kopulových světlíků, které rovnoměrně rozptýlí přirozené světlo na plochu celé haly, jednotlivá pracoviště a podlahové vytápění v betonové desce podlahy. Podívejte se, jak hala roste!

Co nás čeká

Společně budeme vytvářet výrobky - „transformátory“, které budou svým zákazníkům sloužit 30-40 let k plné spokojenosti. Vysoké napětí špatnou práci netoleruje a končí přerušením dodávky elektřiny našeho zákazníka na dlouhou dobu. Srovnávat se s námi budou chtít určitě jiní výrobci, Němci, Poláci, Slováci, Maďaři, Italové, Francouzi. Všichni si nás budou dávat jako měřítko. Nakoupili jsme tu nejmodernější na trhu dostupnou technologii, ale ani ta bez lidské obsluhy nic nevyrobí.

Bude-li se dařit firmě, bude se dařit i Tobě...

Něco k nové hale

Na základě dnes na trhu dostupných stavebních technologií a platných bezpečnostních předpisů jsme se snažili vytvořit pracovní prostředí vhodné pro lidi, kteří by měli trávit v těchto prostorách minimálně 8 hodin každý pracovní den. V mnohém bude naše výrobní hala zcela unikátní. Na co se tedy můžete těšit?

  • Přírodní světlo (přivedení co nejvíce denního světla pomocí 140 střešních světlíků částečně elektricky otevíraných).
  • Eliminaci plechových nebo kovových prvků v konstrukci nebo opláštění haly. Kov je elektrický vodič a my lidé jako živý organismus jsme tvořeni složitým elektrickým biopolem. Je nepřirozené a zdraví škodlivé být zavřený ve „Faradayově kleci“ (plechové haly) nebo posedávat u antény jako zářiče (kovové nosníky).
  • Podlahové vytápění (jako bývá v rodinných domcích).
  • Větrání a přívod čerstvého vzduchu (přívod čerstvého vzduchu pomocí dálkově ovládaných střešních světlíků).
  • Fasáda - svislé dřevěné příhradové fasádní nosníky Posi Joist 250 mm z obou stran uzavřené sádrovláknitou deskou Fermacell 15 mm. Tepelnou izolaci nám vytvoří foukaná izolace 250 mm Climatizer plus. Vnější pohledovou stranu vytvoří fasádní vláknocementové desky Eternit Equitone.
  • Nízký hluk a bezprašnou technologii výroby.
  • Kvalitní stravování (součástí areálu bude i jídelna), šatny a sprchy apod.